پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب

پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب

پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 117 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

چيستي معنويت مدرن

معنويّت مدرن نحوه‌‌اي مواجهه با جهان هستي است که در اثر آن، شخص با رضايت باطن زندگي مي‌کند و دستخوش اضطراب ، دلهره و نوميدي نمي شود.

ساي‌بابا

سوآمي ساتيا ساي‌بابا در سال 1926 در هند به دنيا آمد. در چهارده سالگي، مدعي شد از سوي خداوند براي هدايت همة آدميان برگزيده شده است. البته وي دين خود را حاکم بر همة‌ اديان و ناظر به همة آنها دانست و مدعي شد، اعتقاد به پيام او با گرايش به اديان رايج منافاتي ندارد. به همين دليل مي‌گفت: «من روحاني هيچ يک از اديان نيستم. براي تبليغ هيچ ديني نيز نيامده‌ام.

عرفان: در اصطلاحي عام و کلي به معناي نوعي درک حقايق است که از راه دل و شهود به دست آمده باشد.

            أ. عرفان حقيقي: «شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او» هدف:‌ قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي

            ب. عرفان‌ کاذب: هدف: رضايت خاطر؛ شيوة سلوکي: بي‌توجه به شريعت  

خدا در عرفان اکنکار

عرفان اِکَنکار هدف اصلي تمرينات معنوي خود را خداشناسي مي‌داند [1] اما خداي مورد نظر اکنکار با خداي اديان الهي متفاوت است. اينان بعضاً تأکيد مي‌کنند که خدايي که اديان الهي و حتي برخي از اديان هندي مبلغ آن هستند، اساساً وجود ندارد. پال توئيچل از زبان ربازار تارز، رهبر معنوي خود، مي گويد خدايي که اديان به اصطلاح الهي مطرح مي‌کنند وجود خارجي ندارد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

خاستگاه معنويت مدرن

بررسی عرفان‌هاي کاذب

شاخصه‌هاي عرفانهاي کاذب

شريعت‌ستيزي و فقه‌گريزي

تبليغ  کثرت‌گرايي عرفاني

علت تأثيرگذاري عرفان‌هاي کاذب

مشخصه‌هاي عارفان حقيقي