پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید

پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید

پاورپوینت طراحی محصولات از ایده تا تولید


 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

طراحی محصولات جدید در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی فرایند پیچیده ای است که متضمن عبور از مراحل مختلف بوده و نیازمند مطالعات گسترده و صرف زمان مناسب است.

این عملیات در واحدهایی تحت عنوان واحدهای تحقیق و توسعه انجام می پذیرد. واحدهای طراحی و توسعه در هر سازمان بعنوان مغز متفکر سازمان محسوب شده و مهمترین اهداف آن ها بشرح زیر است:

1- توسعه محصولات جدید

2- بهینه سازی محصولات تولید شده ثبتی

3- رفع عدم انطباقها و مشکلات تولید محصولات

4- رفع شکایات و نارضایتیهای ناشی از محصول

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ویژگی های افراد شاغل در واحدهای طراحی و توسعه

تجهیزات مورد نیاز در طراحی محصول

واحدهای مرتبط با طراحی محصولات

واحد کنترل کیفیت

واحد بازرگانی (فروش)

7-3-1- طرح ریزی طراحی و توسعه

7-3-2- ورودی های طراحی و توسعه

7-3-3- خروجی های طراحی و توسعه

7-3-4- بازنگری های سیستماتیک طراحی و توسعه

7-3-5- تصدیق طراحی و توسعه

7-3-6- صحه گذاری طراحی و توسعه

7-3-7- کنترل تغییرات طراحی وتوسعه

مفاهیم اصلی در فرایند طراحی

مراحل طراحی

مراحل اجرایی طراحی