پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ

پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ

پاورپوینت در تدبیر مسافر برّ

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش  28اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

پارانشیم و بافت عروقی ارگانهای بدن

سیستم عصبی مرکزی

آسیب هپاتوسلولار و توبولهای کلیوی

آسیب زیر آندوکارد و گاهی اوقات انفارکتوس تمام ضخامت میوکارد

انعقاد داخل عروقی منتشر

 

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

در تدبیر مسافر بر

کسی که ناگزیر از پیاده روی در آفتاب است

فرونشاندن تشنگی و دور کردن زیان آن

تنظیم حرارت بدن

تب

هیپرترمی

گرمازدگی

دفع حرارت

مکانیسم آسیب ناشی از گرمازدگی

نشانه ها وعلایم

پیشگیری

درمان