پاورپوینت دبي سنج هاي تيغه دوراني

پاورپوینت دبي سنج هاي تيغه دوراني

پاورپوینت دبي سنج هاي تيغه دوراني

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اساس كار دبي سنج جا به جايي مثبت:

اساس كار اين نوع دبي سنج ها ، محاسبه دبي جريان حجمي ٬ جريان با محصور كردن مقداري از سيال در يك مخزن و سپس تخليه سيال به خروجي مي باشد .حجم كل مايع عبوري از اين وسيله در يك پريود زماني ٬از حجم سيال نمونه گيري شده و تعداد نمونه گيري ها بدست مي آيد . دبي سيال مستقيما توسط يك ماشين محاسبه گر گزارش داده مي شود. هر مخزن متحرك با سيال توسط آب بند هاي باريكي از مخزن بعدي جدا شده است . نيروي مورد نياز دبي سنج هاي جابجايي مثبت از انرژي جريان بدست مي آيد .
موارد استفاده دبي سنج جا به جايي مثبت:

اين نوع دبي سنج ها به دليل داشتن قطعات متحرك زياد براي پساب ها مناسب نمي باشند. موارد استفاده آنها در كل در سيالات يك طرفه مانند اندازه گيري آب يا گاز طبيعي يا توزيع سوخت نفتي مي باشد . نشتي حول دنده ها و پره ها باعث ايجاد خطا در اندازه گيري دبي جريان مي شود ولي سيالات ويسكوز اين خطا را كاهش مي دهند. براي عملكرد دقيق آنها به يك مكانيسم تصفيه و يا خازن الكتريكي جهت دفع هواي مايعات   ( يا يك صافي تصفيه گاز ) نياز مي باشد ولي در كل نشتي زياد سيال از صفحات آب بندي ، دقت آنها نسبت به ديگر دبي سنج ها كاهش داده است. شكل زير چندين مدل از اين نوع دبي سنج را نشان مي دهد..

 

فهرست مطالب و اسلایدها

دبي سنج فشاري

دبي سنج سرعتي

دبي سنج هاي جرمي

دبي سنج هاي جابجايي مثبت

اساس كار دبي سنج جا به جايي مثبت:

موارد استفاده دبي سنج جا به جايي مثبت:

نمايي ازانواع دبي سنج هاي جابجايي مثبت

تقسيم بندي دبي سنجpDاز نظر مواد مورد استفاده:

عواملي كه دقت را در اين دبي سنج بالا مي برد

خصوصييات دبي سنج تيغه دوراني:

كاربرد دبي سنج تيغه دوراني

مزایاي دبي سنج تيغه دوراني عبارتند از:

معایب دبي سنج تيغه دوراني عبارتند از:

مقايسه اين دبي سنج با دبي سنج تو ربيني