پاورپوینت دبی سنج پره دوار

پاورپوینت دبی سنج پره دوار

پاورپوینت دبی سنج پره دوار


 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

جریان ( FLOW )

      پدیده ای فیزیکی است که از حرکت یک سیال استنباط می شود.

     جریان پذیری جزء خواص ذاتی مواد سیال است و نقطه تمایز آنها با اجسام جامد می باشد.

     به عبارتی خاصیت جریان پذیری یک سیا ل موجب می شود که انتقال آن از نقطه ای به نقطه دیگر به راحتی از داخل یک مجرا و بدون نیاز به سیستم های حمل و نقل صورت پذیر .

     تجهیزات متنوعی برای اندازه گیری سرعت یا حجم سیال ساخته شده که به آنها دبی سنج یا فلومتر ( Flow Meter ) گفته میشود. دبی سنج دستگاهی است که حرکت سیال را در مجرا اندازه گیری می کند . سیال ممکن است آب، هوا، بخار،گاز، مواد شیمیایی، سوخت و یا حتی ذرات جامد باشد .

     بعضی از فلومترها، میزان دبی لحظه ای سیال(حجمی یا جرمی) را در واحد زمان اندازه گیری می کنند و برخی دیگر مقدار کل ( Totallied ) حجم یا جرم منتقل شده دریک بازه زمانی را اندازه گیری می کنند.

    

فهرست مطالب و اسلایدها
جریان ( FLOW )

 یک دبی سنج شامل سه بخش اصلی است

دبی سنج پره دوار

 مزایاي دبي سنج جابجايي مثبت عبارتند از

 معایب دبي سنج جابجايي مثبت عبارتند از