پاورپوینت ترمز خودرو

پاورپوینت ترمز خودرو

پاورپوینت ترمز خودرو

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 77 اسلاید

                                                   

قسمتی از اسلایدها

ترمزها:

      ترمزها دستگاههایی که سرعت حرکت اجسام را کم کرده ، یا آنها را از حرکت باز می دارند. برای این کار، انرژی جنبشی و پتانسیل موجود را تبدیل به انرژی حرارتی می کنند. عمل ترمز کردن در صنعت، مخصوصاً در اتومبیل، نقش حیاتی دارد. انجام هرچه بهتر عمل ترمز، به فشار ایجاد شده در واحد سطح ترمز،ضریب اصطکاک و قابلیت ترمز برای تبدیل انرژی موجود به انرژی  حرارتی بستگی دارد.

ترمزها مشابه کلاچها هستند. تفاوت بین ترمز و کلاچ را به این صورت می توان بیان کرد که کلاچها حرکت دورانی یک محور را به محور دیگر منتقل نموده، سرعت آنها را به یک سرعت، تبدیل می کنند در صورتی که ترمزها آنها را از حرکت باز می دارند.

ترمزها بیشتر به صورت کفشکی، نواری و دیسکی ساخته می شوند. سیستمهای کنترل آنان مانند کلاچها به صورت مکانیکی، پنوماتیکی،هیدرولیکی و الکترو مغناطیسی ساخته می شوند. ترمزها برای منظورهای مختلف بکار می روند.مثلاً برای پایین آوردن جسمی، که سیستم ترمز انرژی پتانسیل را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و یا در جسمی مانند اتومبیل، انرژی جنبشی را به انرژی حرارتی تبدیل می نماید و باعث توقف آن می شود ویا جسمی مثل آسانسور را در حالت آویزان نگه می دارند. به همین دلیل، بر حسب فرم ساختمان، مکانیزم کار آنها را طبقه بندی می نمایند..

 

فهرست مطالب و اسلایدها

طبقه بندی ترمزها

ترمزهای کفشکی

ترمزهای دو کفشکی داخلی

ترمزهای نواری

اجزاي ترمز

ترمز بوستري

ترمز ديسکي

تنظيم خودکار ترمز ديسکي

عملگرهاي ترمز

عملگر هيدروليکي تک مرحله اي

عملگر هيدروليکي دو مرحله اي

عملگر هيدروليکي-الکترونيکي

سیستم ترمز ضد قفل

قطعات اصلی تشکیل دهنده این سیستم:

 لنتها

عیوب متداول در کاسه ترمز،کفشک و سیلندر چرخ