پاورپوینت كمبود آب بحران

پاورپوینت كمبود آب بحران

پاورپوینت كمبود آب بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش  25اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

اختلافی كه بین استان های یزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاینده رود رخ داد، موضوعی فراتر از یك اختلاف منطقه ای و بین استانی است و به یك بحران بزرگ ملی و فراتر از آن بین المللی مربوط است.   

براساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیك ۳۱ كشور جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یكی از بزرگترین كشورهای درگیر بحران آب در آینده برده می شود.انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ بیش از دو سوم جمعیت جهان در شرایط كمبود جدی آب قرار بگیرند و یك سوم بقیه در شرایط كمیابی آب زندگی كنند. ۵۰ سال دیگر عربستان كاملاً از آب تهی خواهد شد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

 

كمبود آب بحران ۲۰۲5

آب ، گنج هزاره سوم