پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

انواع تركها به شرح زير است :

 -1 ترك ريز (Micro Cracks/Micro Fissures)

وقتی ترك ابعاد ريزی در حد ميكروسكوپی داشته باشد به ميكرو ترك يا ميكرو فيشر موسوم است.

 -2 ترك طولي (Longitudinal Crack)

در فرايندهای جوشكاری زير پودری كه معمولا با سرعت زيادی همراه است به چشم می خورد

تركهای طولی در جوشهای كوچك و كم حجم بين قسمتهای بزرگ و حجيم ناشی از آهنگ سريع سرد شدن ودر گيری يا در مهار بودن قطعات است.

ترك طولي اساسا موازي با محور جوش است و به چهار صورت واقع مي شود :

 

فهرست مطالب و اسلایدها

گروه بندی عيوب جوشكاری

عيوب جوشكاری را می توان به طبقه ها، دسته ها وگروه هاي گوناگونی از جنبه های مختلف تقسيم نمود.

در استاندارد بين المللي ISO 6520 عيوب جوش ذوبي به 6 گروه زير تقسيم شده اند :

گروه شماره 1 – ترك ها (Cracks)

گروه شماره 2- حفره ها (Cavities)

گروه شماره 3- آخال توپر (Solid Inclusion)

گروه شماره 4- ذوب ناقص (Lack of Fusion) و نفوذ ناقص (Lack of Penetration)

گروه شماره 5- شكل ناقص (Imperfect Shape)

گروه شماره 6- عيوب متفرقه (Miscellaneous Imperfections)