پاورپوینت  شبيه سازی رباتهای امدادگر

پاورپوینت  شبيه سازی رباتهای امدادگر

پاورپوینت  شبيه سازی رباتهای امدادگر

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 37 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مسائل و مشکلات عمليات امداد

مديريت اطلاعات

جمع آوری اطلاعات دريافتی از مکان حادثه

اعتبارسنجی داده ها

ايجاد مدلی به روز و کامل از وضعيت مکان حادثه

مديريت منابع، نيروها، و استراتژی امداد

مشخص کردن وظايف موجود

اولويت دهی وظايف

تخصيص نيرو، و منابع به وظايف مهم

تعيين استراتژی انجام وظايف

محدوديت انسان به عنوان نيروی امداد

هر عامل در هر سيکل قادر به انجام تنها يک عمل است

در صورت ارسال بيش از يک عمل در يک سيکل، آخرين عمل اعمال می شود

جهت انجام اعمال بايد ميزان Buriedness برابر صفر باشد

اعمال مشترک عاملها

Move

حرکت از يک مکان به مکان ديگر

حداکثر سرعت 330 متر در سيکل (20 کيلومتر در ساعت)

مسيريابی

اثر انسداد جاده ها بر حرکت

Rest

کاری انجام نمی دهد

از بين بردن اثر تصميم قبلی در همين سيکل

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

سيستم شبيه سازی

محيط شبيه سازی

قوانين

طراحی عامل