پاورپوینت محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی

پاورپوینت محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی

پاورپوینت محاسبه‌ی کارای پدیداری در فضای سه‌بعدی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

مجتمع پديداری  [Pacchiola96]

مسئله پديداری

داده ‌ساختارهای کمکی

مجتمع پديداری

قطعه آزاد بيشينه

پيچيدگی پديداری در فضای سه‌بعدی

خاصيت تفکيک کنندگی خط در صفحه

مجتمع پديداری سه‌بعدی بر اساس ساختاری ايجاد شده است که تفکيک کنندگی نقش مهمی در آن دارد، در صورتی که خط در فضای سه‌بعدی اين خاصيت را دارا نيست.

نقش تفکيک‌کنندگی در فضای سه‌بعدی را صفحه به عهده دارد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مسائل پدیداری

مجتمع پديداری  [Pacchiola96]

پيچيدگی پديداری در فضای سه‌بعدی

گراف پديداری مماسی

مبانی پديداری در فضای دوبعدی

متناظرهای پديداری در فضای سه بعدی

شبه گراف پدیداری

پارامتری کردن صفحات

مجتمع پديداری جزئی

کاربردهای مجتمع پديداری جزئی

کارهای آينده