پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان

پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان

پاورپوینت سیستم تولید رنو نیسان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 50 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

سیستم تولید رنو نیسان ایستگاه کاری را در قلب سیستم قرار می دهد و عملکرد آن با عملکرد 4 حوزه اصلی در تولید مشخص می شود:

 

 جریان محصول و لجستیک

 تامین کنندگان

 مهندسی محصول و فرایند

 مدیرت محصول

اصول سیستم تولید رنو نیسان

اصل اول : سازماندهی SPR استاندارد است.

اصل دوم : استقرار SPR یکسان و استاندارد است.

اصل سوم : استقرار SPR گام به گام صورت می گیرد و تکمیل هر سطح پیش نیاز اجرای سطح بعدی است.

اصل چهارم : استقرار اصول اولیه پیش نیاز دستیابی به اهداف در مرحله SOP است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

WSS

استانداردسازی ایستگاه کاری

تدوين برگه عمليات استاندارد

رابطه بین مستندات اداری

چهار اصل اقتصاد حرکت

برای چه نوع عملیاتی تهیه می شود؟ "Analysis" SOS

SOS Analysis

برای مونتاژ قفل در صندوق CLIO

فرایندهایی که برای آنها Procedure“ SOS  تهیه می شود

مثالی از Procedure“ SOS

مثالی از  Man/Machine job allocation SOS

"Flow Diagram" SOSمثالی از

جدول نیازمندیهای عملیات

جدول ردیابی پیشرفت مهارتهای فردی

چگونه روش انجام کار را آموزش دهیم؟

بکارگیری و بهبود عملیات استاندارد