پاورپوینت مروري بر نابجايي ها

پاورپوینت مروري بر نابجايي ها

پاورپوینت مروري بر نابجايي ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 64 اسلاید

                                                   

قسمتی از اسلایدها

با ادامه حركت نابجايي و رسيدن آن به سطح كريستال باعث ايجاد جابجايي نيمه بالايي كريستال نسبت به نيمه پاييني مي ود.

و بنابراين تغيير شكل پلاستيك دائمي از حركت نايجايي ايجاد مي شود.

براي ايجاد كرنش هاي پلاستيك ماكروسكپي لازم است كه تعداد زيادي نابجايي به سطح برسند.

به علت تنش هاي ايجاد شده اطراف ناحيه نابجايي تنش لازم بار يحركت نابجايي كاهش مي يابد.

 به اين تنش لازم مقاومت شبكه اي در برابر حركت نابجايي گفته مي شود يا تنش اصطكاكي

(Frictional stress)

اين تنش تسط Pieres and nabarro

محاسبه شده است و به نام خود آنها نيز معروف شده است.

با توجه به رابطه مي توان گفت با افزايش a و كاهش b  مقدار تنش لازم براي حركت نابجايي كاهش مي يابد.بنابراين لغزش بر رويصفحات Close packed  و در جهات close packed صورت مي گيرد

البته موارد استثنا هم وجود دارد؟ كدام موارد؟

 

فهرست مطالب و اسلایدها

چرا نابجايي براي حركت نياز به تنش كمتري دارد؟

تنش لازم براي حركت نابجايي

انواع نابجايي ها

حركت نابجايي لبه اي

مفهوم jog

حركت نابجايي لبه اي وقتي داراي jog است

حركت نابجايي مخلوط

برخورد نابجايي ها

نابجايي هاي جزيي

Plastic deformation in single and polycrystals

تغيير شكل پلاستيك د ر مواد تك كريستال

Stress –Strain behavior of single crystals

Plastic flow in polycrystals