پاورپوینت پاورپوینت ضریب جابجایی

پاورپوینت پاورپوینت ضریب جابجایی

پاورپوینت پاورپوینت ضریب جابجایی

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

متوقف كردن نابجايي ها باعث مي شود پديده اي مشاهده شود كه اصطلاحا افزايش نابجايي ها مي شود.

اين پديده در سيلان پلاستيك مشاهده مي شود.

در يك ماده كاملا آنيل شده دانسيته نابجايي در حد 1010m/m3 است اما پس از تغيير پلاستيك  مي تواند تا حد 1015-1016 m/m3 نيز افزايش يابد.

در واقع ماده براي جبران كاهش تحرك نابجايي و ادامه تغيير شكل پلاستيك بايد تعداد را افزايش دهد هر چند اين پديده ممكن است به دليل افزايش تعداد نابجايي ها باعث ايجاد موانع بيشتر سر راه نابجايي و كاهش تحرك و افزايش تنش تسليم مي شود.

افزايش تعداد نابجايي ها باعث پديده كارسختي مي شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رابطه بين كرنش ماكروسكپي و دانسيته نابجايي

Plastic deformation in single and polycrystals

تغيير شكل پلاستيك د ر مواد تك كريستال

Stress –Strain behavior of single crystals

Plastic flow in polycrystals