پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP

پاورپوینت مدیریت پروژه در RUP

پاورپوینت  مدیریت پروژه در RUP

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 62 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه اي بر مديريت پروژه :

مهمترين ديسيپلين در RUP و هر متدلوژي ديگري، ديسيپلين مديريت پروژه است. در نهايت مدير پروژه مسئول موفقيت پروژه است. مديريت پروژه هاي نرم افزاري، هنر متوازن ساختن اهداف متضاد، مديريت ريسك و غلبه بر محدوديتهاي تحويل موفقيت آميز محصولي است كه هم نيازهاي مشتريان (كسانيكه براي سيستم پول مي پردازند) و هم نيازهاي كاربران را برآورده كند. اين حقيقت كه پروژه هاي بسيار كمي واقعاً موفقيت آميزند، براي توضيح سخت بودن موضوع كفايت مي كند.

اهداف ديسيپلين مديريت پروژه :

فراهم كردن چارچوبي براي مديريت پروژه هاي شديداً نرم افزاري

فراهم‌كردن رهنمودهاي عملي براي طرح ريزي، تامين نيروي انساني، اجرا و نظارت بر پروژه ها

فراهم كردن چارچوبي براي مديريت ريسك

مديريت افراد: استخدام، آموزش، رهبري

مديريت بودجه: تعيين، تخصيص و غيره

مديريت قراردادها: با تامين كنندگان و مشتريان

مديريت ريسك

طرح ريزي براي يك پروژه با روش تكرار، براي تمام چرخه حيات و براي يك تكرار به خصوص

نظارت بر پيشرفت يك پروژه با روش تكرار، و متريكها

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

اهداف

بخش اول) اشاره به برخی مفاهیم

بخش دوم ) جریان کار

بخش سوم ) مرور فعالیتها

بخش چهارم ) خروجیها

بخش پنجم ) برخی رهنمودها

منابع