پاورپوینتانواع روش های مورد نيازجهت دسترسي به داده هاي يک فايل

پاورپوینتانواع روش های مورد نيازجهت دسترسي به داده هاي يک فايل

پاورپوینتانواع روش های مورد نيازجهت دسترسي به داده هاي يک فايل

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 16 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

انواع روش های مورد نيازجهت دسترسي به داده هاي يک فايل کدامند؟

روش دسترسي بکمک ايندکس  (Indexed Access Method  )

دسترسي  به بعضي ازرکوردهاي فايل با استفاده از کليد و ايندکس.

روش دسترسي سري  (Sequential Access Method  )

دسترسي به کليه رکوردهاي فايل بترتيب کليد اصلي ولی بدون استفاده از ايندکس.    (چرا؟)

در اينصورت بايد رکوردهاي فايل بطور فيزيکي بر حسب کليد اصلي مرتب شده باشند.

کاربرد اين روش در بعضي پردازش ها (Batch Processing) که احتياج به تکرار عمليات روي تمام رکوردهاي فايل دارند ميباشد.

مثال : پرداخت حقوق ماهيانه کارمندان يک سازمان.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

انواع روش های مورد نيازجهت دسترسي به داده هاي يک فايل کدامند؟

منظوراز روش Indexed Sequential چيست؟

ساختارايندکس ISAM  چگونه بوده است؟

آيا ايندکس B-tree امکان دسترسي سري به رکوردها را بترتيب کليد ميدهد؟

چگونه دسترسي سري به رکوردهاي يک فايل بترتيب کليد ميسر ميشود؟

ساختار يک  Sequence Set چگونه است؟

ساختارايندکس B+tree  چگونه است؟

ساختارايندکس Simple Prefix B+tree  چگونه است؟