پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 21 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مقدمه :

امروزه قراردادهاي بزرگ انفورماتيك روبه ازدياد است. نظر به پيچيدگي سيستم مورد عمل ديگر اين امكان براي سازندگان، متخصصان، شركت هاي انفورماتيك، شركت هاي مشاوره يا پديد آورندگان وجود ندارد كه به تنهايي يك پروژه را اجرا نمايند. پيچيدگي پروژه ها وجود تخصص هاي مختلفي را ايجاب مي كند كه يك بنگاه به تنهايي قادر به انجام آن نيست. از اين رو اشكال مختلف مشاركت بين بنگاه ها مطرح مي شود كه آشنايي با آنها براي كارفرما ضروري است:

 در پيمانكاري جزء فقط مقاطعه كار (پيمان كار اصلي) با كارفرما طرف قرارداد است و به تنهايي در مقابل او مسئوليت دارد. در هم پيماني تمام افراد طرف قرارداد در مقابل كارفرما مسئولند. انواع مختلف شركت ها از جمله شركت هاي سهامي با توانايي هاي توسعه يافته و تركيبي ايجاد مي شود. در گروه بندي منافع اقتصادي، بنگاه ها ضمن حفظ استقلالشان از يك نظام حقوقي خاص داراي تشريفات كمتر نسبت به شركت ها در راستاي منافع مشترك پيروي مي كنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

قواعد اساسي لازم الاجرا قبل از انعقاد قرارداد

دفترچه دستورالعمل و مختصات

قوانين اساسي قراردادها

شروط تحميلي در قرارداد

شرايط اعتبار قراردادها

اجزاي عمومي و اختصاصي قراردادهاي انفورماتيك

ويژگي هاي خاص قراردادهاي مطالعات انفورماتيك

ويژگي هاي خاص قراردادهاي امتياز بهره برداري يا امتياز استفاده

ويژگي هاي خاص قراردادهاي توليد نرم افزارهاي سفارشي

تدوين دفترچه مختصات و نحوه اجراي عملي

مراحل دريافت نرم افزار 

رازداري

مراجع