پاورپوینت آرايه ها و ساختارها

پاورپوینت آرايه ها و ساختارها

پاورپوینت آرايه ها و ساختارها

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 38 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

آرايـه – Array :

مجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گيرند.

مجموعه ای از زوجها شامل انديس و مقدار<i .x>  است.

به ازای هر انديس يک مقدار مربوط به آن انديس وجود دارد (تناظر يا نگاشت)

int   a [7] = { 3,5,2,7,9,10,11}

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

آرايه ها و ساختارها

ADT (Abstraction data type)

آرايه ها

يونيون ها و ساختارها

ماتريس هاي اسپارس

آرايه هاي چند بعدي

چند جمله اي ها

رشته ها