پاورپوینت طراحی  اجزاء پایه های مخازن عمودی

پاورپوینت طراحی  اجزاء پایه های مخازن عمودی

پاورپوینت طراحی  اجزاء پایه های مخازن عمودی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 42 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اندازه K بیانگر موقعیت تار خنثی بین پیچ های نگه دارنده در حالت کشش و بتون در حالت فشار میباشد.مقدار اولیه K بر آوردی است بر پایه نسبت تنش های مجاز پیچ های نگهدارنده و بتون.

 از این مقدار اولیه اندازه و تعداد پیچ ها تعیین شده و تنش واقعی محاسبه می شود. این تنش های واقعی جهت یافتن موقعیت تار خنثی بکار میروند.وبدین ترتیب یک میزان K متناظر واقعی بدست میآید.مقایسه این میزان   بدست آمده به طراح می گویید که آیا موقعیت تار خنثی ایی که او برای پیچ ها انتخاب کرده درست می باشد یا نه. تا در آزمون های پی درپی تغییر سایز و تعداد پیچ ها و پهنای Base Plate یک طرح بهینه را بدست آورد.در هر سعی و خطا K جدید تخمین زده می شود و محاسبات تا زمان رسیدن به K واقعی تکرار می شوند.این امر بیانگر تعادل بین طراحی و درستی محاسبات می باشد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

طراحی  اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول

Skirt  جزئیات انواع پایه های

مراحل محاسبه K

1- محاسبه مقدار اولیه  Kبر اساس مقادیر مجاز

2- انتخاب اولیه پیچ های مهار و صفحه پایه

3- محاسبه نیروها و تنش ها

4- محاسبه مقدار K بر اساس تنش واقعی و مقایسه آن با مقدار اعمال شده در مرحله دوم

حل یک مثال

4- محاسبات Skirt