پاورپوینت آئين‌نامه ايمني مخازن آب و استخر ها

پاورپوینت آئين‌نامه ايمني مخازن آب و استخر ها

پاورپوینت آئين‌نامه ايمني مخازن آب و استخر ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 11 اسلاید

                                                   

قسمتی از اسلایدها

هدف:

هدف از تدوين اين آيين‌نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي در حين كار كارگران در محل مخازن آب و استخرها مي‌باشد. با عنايت به اينكه تاكنون آيين‌نامه‌اي تحت عنوان آيين‌نامه ايمني در مخازن آب و استخرها در مجموعه آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني وجود نداشته، بنابراين آيين‌نامه مذكور براي زمان بهره‌برداري از مخازن و استخرها كه كارگران در آن محيط اشتغال بكار دارند تدوين شده است. قابل ذكر است براي ايمني در امور ديگر از جمله ساخت، خريد، حمل و نقل، نصب، مونتاژ و دمونتاژ بايد از آيين‌نامه‌هاي ديگر مصوب شوراي عالي حفاظت فني بهره برد.

  

فهرست مطالب و اسلایدها

فصل اول- تعاريف

فصل دوم- مخازن آب

فصل سوم- استخرها

فصل چهارم- مقررات عمومي

فصل پنجم- پسآب