پاورپوینت مدرسه مهارت

پاورپوینت مدرسه مهارت

پاورپوینت مدرسه مهارت

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 12 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

براساس يادگيري از تجربيات سنوات گذشته و بازخوردهاي حاصل از طرح نگرش سنجي

 و ضرورت پاسخگويي به هنگام به آموزش‌هاي مورد نياز، استراتژي آموزش مورد ارزيابي و

 اصلاح قرارگرفت، كه بهبود حاصل از آن، طرح ريزي و اجراي دوره‌هاي مهارت محور از

 طريق آموزش هاي مهارتي كاركنان مرتبط با سيستم توليد و كيفيت به عنوان نياز آموزشي سازمان

شناخته شد.

اين امر توسط كارشناسان ذيربط دركميته هاي تخصصي آموزش، مورد واكاوي

قرارگرفت و در نهايت در راستاي ارتقاء سطح مهارت كاركنان، برنامه عملياتي تحت عنوان

احداث مدارس مهارت تدوين و با الگوبرداري از مدل SPR رنـــو با هدف افزايش كيفيت محصول

 از طريق ارتقاء سطح مهارت كاركنان در سالنهاي توليدي وكيفيت معاونت خودروسواري احداث

و راه اندازي گرديده است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

رويكرد

جاري سازي

ارزيابي و بازنگري

نتايج