پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 69 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

در این مرحله مأموریت سازمان / شرکت تعیین شده ، عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها تهدیدها ، قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها اهداف و استراتژی های سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند .

در این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی‌ها ابتدا الزامات تحقق سند راهبردی فراهم می گردد و اهداف و سیاست‌ها در راستای مأموریت و استراتژی‌ها تعیین شده و براساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوند و سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می‌شوند تا استراتژی‌ها به اجرا درآیند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

کلیات

مديريت استراتژيك

تدوين استراتژي

اجراي استراتژي

وجوه تمایز

تدوین و اجرای استراتژی

ارزيابي و كنترل استراتژي

مقایسه تد وین استراتژی ، اجرای استراتژي ، و ارزيابي و كنترل استراتژي

 

 

منابع و مواخذ:

اعرابی ، سید محمد (1391) . دستنامه برنامه ریزی استراتژیک. - تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.