پاورپوینت اخلاق

پاورپوینت اخلاق

پاورپوینت اخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 211 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مفهوم لغوی واژه اخلاق: جمع خلق به معنای نیرو و سرشت باطنی که تنها با دیده بصیرت درک می شود در مقابل خلق که با دیده ظاهر درک می شود  منشأ های خلق الف) ممکن است بطور طبیعی در فطرت اشاره باشد ب) وراثت ج) تمرین و تکرار خلق ممکن است پسندیده ( فضلیت ) و ممکن است ناپسند ( زذیلت ) باشد

تعریف علم اخلاق: علمی است که به معرفی صفات نفسانی خوب و بد می پردازد و اعمال متناسب آن و شیوه تحصیلی صفات خوب و دوری از صفات ناپسند را نشان می دهد پس ضمن گفتگو از صفات خوب و بد راهکاری های رسیدن به فضایل و دوریی از رذایل را بررسی می کند

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مبانی اخلاق

جاودانگی اخلاق

ساختارکلی مفاهیم حوزه های اخلاقی

ایمان

رابطه ی علم و دین

قرآن، اعجاز و مصونیت از تحریف

خاتمیّت

مراتب دین

اسلام و مقتضیات زندگی

عدم جمود به شکل خاص

تعدد ادیان

امامت و رهبری

مرجعیت و ولایت در عصر غیبت

ولایت مطلقه فقیه

قسم های کبر از نظر علمای اخلاق

قران و اخلاص

رابطه اخلاص با ریا

انواع حسد

زیان های حسد