پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن (شهید مطهری)

پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن (شهید مطهری)

پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن (شهید مطهری)

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

دعوت به تعقل از طرف قرآن

ما چون دربارة قرآن گفتگو می کنیم لازمست دلائل حجیت عقل را از خود قرآن

استخراج نمائیم. قرآن به انحاء مختلف به خصوص تأکید می کنم که بانحاء

مختلف س

دیت عقل را امضاء کرده است. تنها در یک مورد می توان از حدود

 

شصت، هفتاد آیه قرآن نام برد که در آنها به این مسأله

ن اشاره شده است که ؛

این موضوع را طرح کرده ایم تا درباره آن تعقل کنید. بعنوان مثال از یک تعبیر

شگفت انگیز قرآن برایتان نمونه می آورم. قرآن می فرماید :

ان شرالدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون

( سوره انفال آیه 22 )

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

عقل از دیدگاه قرآن

دلائل سندیت عقل

دعوت به تعقل از طرف قرآن

استفاده از نظام علی و معلولی

فلسفة احکام

مبارزه با لغزش های عقل