پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی

پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی

پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

ارزشهای نافذ در هر جامعه ای نقش اساسی وجهت دهنده ای درنحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران ایفا می کندوبررسی

فرایندهای خط مشی گذاری بدون التفات به ارزشها کار ناقص است. در فرایندهای خط مشی گذاری انسان به عنوان مرکز ومحور همه این فرایندها مطرح شده است. ارزش های فرد واقعیت های ملموس وقابل اثباتی هستند، زیرا اثرات وپیامد ان ها را می توان به سادگی در رفتارهای فرد مشاهده کرد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

 

نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی

تقسیم بندی ارزشها

مشورت

مزایای تصمیم گیری جمعی ومشورتی

محدودیتهای تصمیم گیری گروهی

سمینار تصمیم گیری

مزایای سمینار

روشهای ابداع شده برای غلبه بر مشکل فشار گروهی در تصمیم گیری جمعی

روش گروه اسمی

روش دلفی

توکل